Logo

 

Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk został powołany w roku 1952, działa przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, a zakres jego działania dotyczy całości geografii w tym geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej, regionalnej i geoinformacji. Komitet Nauk Geograficznych PAN jest reprezentantem społeczności geografów polskich w ośrodkach akademickich i instytutach naukowo-badawczych. Komitet Nauk Geograficznych PAN afiliowany jest i współdziała z Międzynarodową Unią Geograficzną (MUG/IGU), która jest najważniejszym w skali globalnej forum organizacyjnym i naukowym geografów. Polscy geografowie uczestniczą w pracach komisji problemowych MUG. W dowód uznania dla polskiej geografii Komitet Nauk Geograficznych PAN wraz z Konsorcjum polskich uczelni i Polskim Towarzystwem Geograficznym zorganizował konferencję regionalną Międzynarodowej Unii Geograficznej w Krakowie w sierpniu 2014 roku.

 

Stanowisko Komitetu Nauk Geograficznych PAN z dnia 11 października 2019 r. w sprawie punktacji czasopism 

 

 

globus