Protokół Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów członków Komitetu Nauk Geograficznych oraz jego prezydium na kadencję 2016-2019

Protokół z Posiedzenia Plenarnego Komitetu Nauk Geograficznych PAN w  dniu 20 maja 2016 r. w Warszawie

  Załącznik 1 (Protokół z Posiedzenia Zespołu ds. Edukacji Geograficznej KNG PAN Warszawa, 16 maja 2016 r.)

  Załącznik 2 (Stanowisko Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie edukacji geograficznej w szkołach)

  Załącznik 3 (Uchwała Sejmu w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Polskiej Geografii)

  Załącznik 4 (Uchwała Komitetu Nauk Geograficznych PAN z dnia 20 maja 2016 r.)