Najważniejsze konferencje geograficzne w 2017 r.

 

Łódź, Spała, dn. 22-24.04.2017 (3 dni) – 30 Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Depopulacja a nowy paradygmat rozwoju miast i regionów”.

Organizatorzy: Komitet Nauk Demograficznych, Komitet Badań„nad Migracjami, Komitet Prognoz Polska 2000+, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, Komitet Nauk Geograficznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu łódzkiego; Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Wydział Zarządzania, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG.

 

Sosnowiec, dn. 11-13.05.2017 (3 dni) – „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”,

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Krajobrazu Kulturowego, Uniwersytet Śląski, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polska Asocjacja Krajobrazu           

 

Międzyzdroje, dn. 7-9.06.2017 (3 dni) - III Konferencja Geoekosystem Wybrzeży Morskich „Monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji”.

Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze, Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Woliński Park Narodowy, Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Geograficznych, Komitet Badań Morza – Sekcja Geologii Morza, Urząd Morski w Szczecinie, Miasto i Gmina Międzyzdroje, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 

Toruń, dn. 9-10.X.2017 (2 dni) - XI International Conference „Man – City – Nature”.

Organizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Komitet Nauk Geograficznych PAN.

 

Warszawa, dn. 18-20.X.2017 (3 dni) - Warsaw Regional Forum 2017 – Space of floks.

Organizatorzy: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Komitet Nauk Geograficznych PAN.

 

Warszawa, 16-19. XI.2017 (4 dni) – „Interdisciplinarny Polar Studiem. To Honor the 60 Anniversary of the Polish Polar Stadion Hornsund in Svalbard, Arctic and the 40 Anniversary of the Henryk Arctowski polish Antarctic Station, king George Island”.

Organizatorzy; Komitet Badań Polarnych przy Prezydium PAN, Instytut Geofizyki PAN, Instytut Biochemi i Biofizyki PAN.


Warszawa, dn. 24-25.XI.2017 (2 dni) - „Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Organizowanie współczesnej przestrzeni miejskiej”.

Organizatorzy: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Komitet Nauk Geograficznych PAN .