Komisja ds. Międzynarodowej Unii Geograficznej i Współpracy Międzynarodowej
Przewodniczący prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI
 
Zespół ds. Organizacji i Struktury Geografii
Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej LISOWSKI (geografia społ.-ekon.)
Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej KOSTRZEWSKI (geografia fizyczna)
 
Zespół ds. Rozwoju Geografii i Badań Naukowych
Przewodniczący prof. dr hab. Kazimierz KRZEMIEŃ
 
Zespół ds. Współpracy Geografii z Praktyką
Przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz PALMOWSKI
 
Zespół ds. Edukacji Geograficznej
Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej SULIBORSKI
 
Zespół ds. Informacji i Promocji Geografii
Przewodniczący prof. UAM, dr hab. Zbigniew ZWOLIŃSKI

 

Skład osobowy Komisji i Zespołów

 

- Komisja ds. Międzynarodowej Unii Geograficznej i Współpracy Międzynarodowej                         

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI

Członkowie Komisji: 

1. prof. dr hab. Bolesław Domański

2. prof. dr hab. Marek Dutkowski

3. prof. dr hab. Tomasz Komornicki

4. prof. dr hab. Maria Łanczont

5. prof. dr hab. Leszek Starkel

6. prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

7. prof. dr hab. Wiesław Ziaja

 

Zespół ds. Organizacji i Struktury Geografii

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej KOSTRZEWSKI (geografia fizyczna)

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej LISOWSKI (geografia społeczno-ekonomiczna)

 Członkowie Zespołu:

1. prof. dr hab. Leon Andrzejewski

2. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

3. prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

4. prof. dr hab. Andrzej Lisowski

5. prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

6. prof. dr hab. Andrzej Suliborski

7. dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM

 

- Zespół ds. Rozwoju Geografii i Badań Naukowych

Przewodniczący: prof. dr hab. Kazimierz KRZEMIEŃ

Członkowie Zespołu: 

1. prof. dr hab. Leon Andrzejewski

2. prof. dr hab. Krzysztof Borówka

3. dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ

4. prof. dr hab. Jacek Jania

5. prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

6. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

7. prof. dr hab. Piotr Migoń

8. prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka

9. dr hab. Bogdan Włodarczyk. prof. UŁ

10. dr hab. Andrzej Zborowski, prof. UJ

 

- Zespół ds. Edukacji Geograficznej (w tym Zespół Nagrody im. E. Romera)

 Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej SULIBORSKI

 Członkowie Zespołu: 

1. prof. dr hab. Leon Andrzejewski

2. dr hab. Joanna Angiel, prof. UW

3. dr hab. Danuta Butryn-Piróg, prof. UP

4. prof. dr hab. Marek Degórski

5. dr hab. Adam Hibszer, prof. UŚ

6. prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

7. prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

8. prof. dr hab. Andrzej Lisowski

9. prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

10. dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW

11. prof. dr hab. Roman Soja

12. prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

13. dr hab. Elżbieta Szkurłat, prof. UŁ

14. dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN

 

- Zespół ds. Informatyzacji i Promocji Geografii

Przewodniczący: dr hab. Zbigniew ZWOLIŃSKI, prof. UAM

Członkowie Zespołu: 

1. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

2. dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK

3. prof. dr hab. Andrzej Matczak

4. prof. dr hab. Daniela Szymańska

 

- Zespół ds. Współpracy Geografii z Praktyką

 Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz PALMOWSKI

 Członkowie Zespołu:

1. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

2. prof. dr hab. Bolesław Domański

3. dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK

4. prof. dr hab. Andrzej Matczak

5. prof. dr hab. Andrzej Suliborski

6. dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN