1. Prof. dr hab. Leon Andrzejewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń
  2. Prof. dr hab. Ryszard Borówka, Uniwersytet Szczeciński
  3. Prof. dr hab. Marek Degórski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
  4. Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  5. Prof. dr hab. Bolesław Domański, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  6. Prof. dr hab. Marek Dutkowski, Uniwersytet Szczeciński
  7. Prof. UŁ, dr hab. Jacek Forysiak, Uniwersytet Łódzki
  8. Prof. dr hab. Jacek Jania, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
  9. Prof. UJK, dr hab. Wioletta Kamińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 10. Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
 11. Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 12. Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
 13. Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 14. Prof. dr hab. Andrzej Lisowski, Uniwersytet Warszawski
 15. Prof. dr hab. Maria Łanczont, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 16. Prof. dr hab. Andrzej Matczak, Uniwersytet Łódzki
 17. Prof. dr hab. Piotr Migoń, Uniwersytet Wrocławski
 18. Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 19. Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański
 20. Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 21. Prof. UKW, dr hab. Zbigniew Podgórski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 22. Prof. dr hab. Roman Soja, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 23. Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 24. Prof. dr hab. Andrzej Suliborski, Uniwersytet Łódzki
 25. Prof. dr hab. Daniela Szymańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 26. Prof. IGiPZ PAN, dr hab.Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
 27. Prof. UŁ, dr hab. Bogdan Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki
 28. Prof. UJ., dr hab. Andrzej Zborowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 29. Prof. dr hab. Wiesław Ziaja, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 30. Prof. UAM, dr hab. Zbigniew Zwoliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 
Członkowie Polskiej Akademii Nauk:
 1. Czł. koresp. PAN prof. dr hab. Adam Kotarba
 2. Czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Piotr Korcelli
 3. Czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Leszek Starkel
 
Specjaliści:
1. Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Kancelaria Prezydenta
2. Dr hab. Magdalena Gawin, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3. Dr inż. Marek Haliniak, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
4. Prof. dr hab. Antoni Jackowski, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego
5. Mgr Dawid Lasek, Ministerstwo Sportu i Turystyki
6. Mgr Dominika Rogalińska, Główny Urząd Statystyczny
7. Mgr Andrzej Szweda-Lewqandowski, Ministerwstwo Środowiska
8. Dr Piotr Żuber, Ministerstwo Rozwoju