Komitet Nauk Geograficznych PAN przyznał DYPLOM im. Eugeniusza Romera dla:
 
- dr Agaty Buchwał za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii fizycznej obronioną w roku 2010;
- dr Izabeli Karszni za najlepszą pracę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej obronioną w 2010;
 
- dr Piotra Kłapyty za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii fizycznej obronioną w 2011 roku;
- dr Tomasza Napierały za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej obronioną w 2011 roku;
 
- dr Ewy Kołaczkowskiej za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii fizycznej obronioną w 2012 r.;
- dr Jadwigi Gałki za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej obroniona w 2012 r.;
 
- dr Izabeli Piętki za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii fizycznej obronionej w 2013 r;
- dr Natalii Sypion-Dutkowskiej za najlepszą prace doktorską z zakresu geografii społeczno-0ekonomicznej obronionej w 2013 r.;
 
- dr Andrzeja Affeka za najlepszą prace doktorska z zakresu geografii fizycznej obronioną w 2014 r.;
- dr Czesława Adamiaka za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii społeczno ekonomicznej obronioną w 2014 r.;
- dr Doroty Celińskiej-Janowicz za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej obronionej w 2014 r.;
 
- dr Anna Dąbrowska za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej obronionej w 2015 r.;