Posiedzenie Plenarne KNG PAN w dniu 19 lutego 2021

Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG PAN w dniu 2 października 2020

Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG PAN w dniu 7 lutego 2020

Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG PAN w dniu 11 października 2019

Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG PAN w dniu 31 maja 2019

Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 20 maja 2016

Protokół

Załącznik 1 (Protokół z Posiedzenia Zespołu ds. Edukacji Geograficznej KNG PAN Warszawa, 16 maja 2016 r.)

Załącznik 2 (Stanowisko Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie edukacji geograficznej w szkołach)

Załącznik 3 (Uchwała Sejmu w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Polskiej Geografii)

Załącznik 4 (Uchwała Komitetu Nauk Geograficznych PAN z dnia 20 maja 2016 r.)

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 1 grudnia 2014

Program | Prezentacja

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 13 czerwca 2014

Program | PrezentacjaProtokół

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 16 grudnia 2013

Prezentacja | Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 21 czerwca 2013

Program | Prezentacja | Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 23 listopada 2012

ProgramPrezentacja | Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 13 kwietnia 2012

Program | Prezentacja | Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG PAN w dniu 13 stycznia 2012

Protokół

Skip to content