Informacja o trwającym procesie rejestracji w związku z wyborami do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Uprzejmie przypominamy o trwającym procesie rejestracji w związku z wyborami do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, które odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października b.r. Dokonanie rejestracji wymaga zalogowania się w systemie na stronie https://esw.pan.pl/Account/Login  i postępowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://pan.pl/regulamin-2 .

Pragnę zwrócić uwagę, że zgodnie z „Regulaminem trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych”, warunkiem koniecznym do przeprowadzenia wyborów do komitetu naukowego jest, aby co najmniej 60 samodzielnych pracowników naukowych zgłosiło wolę do skorzystania z legitymacji biernej. Deklaracja biernego prawa wyborczego do danego komitetu oznacza zgodę na kandydowanie i wolę aktywnego uczestnictwa w pracach komitetu w razie wyboru na członka komitetu.

Mapa Roku 2021

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować o polskim sukcesie kartograficzno-geomorfologicznym. W dorocznym konkursie czasopisma Journal of Maps (wyd. Taylor & Francis) na Mapę Roku, laureatką za rok 2021 została wybrana mapa „Landform modifications within an intramontane urban landscape due to industrial activity Wałbrzych SW Poland”, której autorami są Kacper Jancewicz, Andrzej Traczyk i Piotr Migoń z Zakładu Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mapa została opublikowana w tomie tematycznym pod redakcją P.Brandoliniego, M. Del Monte’a, F.Facciniego, B.Cattoora, Zb.Zwolińskiego i M.Smitha pt. Geomorphological Mapping in Urban Areas, poświęconym różnym aspektom kartowania geomorfologicznego obszarów miejskich. Celem opracowania mapy było kompleksowe kartograficzne przedstawienie tych antropogenicznych form terenu na obszarze miasta Wałbrzych, których geneza wiąże się z lokalnym rozwojem przemysłu górniczego (głównie wydobycia węgla kamiennego, które miało miejsce od połowy XVIII do lat 90. XX wieku) i powiązanego z nim transportu kolejowego. Mapę zaprojektowano w skali 1:20000 i została ona w całości zredagowana w środowisku systemów informacji geograficznej z zastosowaniem oprogramowania ArcGIS.

O samym wyróżnieniu i jego uzasadnieniu można przeczytać tutaj.

Mapa wraz z komentarzem dostępna jest pod poniższym linkiem w formule open access.

Pełna notka bibliograficzna: Jancewicz K., Traczyk A., Migoń P., 2021, Landform modifications within an intramontane urban landscape due to industrial activity, Walbrzych, SW Poland. Journal of Maps, vol. 17 iss. 4 s. 194–201. https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1805805

Gratuluję zwycięzcom,
Zbigniew Zwoliński
Współredaktor tomu tematycznego Journal of Maps

Drodzy Ukraińscy Przyjaciele,

W imieniu społeczności geografów polskich, reprezentowanej przez Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Konferencję Kierowników Jednostek Geograficznych, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec agresji militarnej Rosji na Ukrainę. W obliczu wydarzeń, których doświadcza naród ukraiński, środowisko akademickie polskich geografów, pamiętając o wspólnych wartościach humanizmu, tolerancji, wolności i poszanowania praw człowieka, deklaruje wsparcie dla wspólnoty akademickiej Ukrainy, w tym w sposób szczególny ukraińskich geografów.

Możecie liczyć na naszą pomoc – zarówno materialną, jak i organizacyjną.

Z wyrazami solidarności,

Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk
Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych Uniwersytetów Polskich

Posiedzenie Plenarne KNG PAN w dniu 19 lutego 2021

Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG PAN w dniu 2 października 2020

Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG PAN w dniu 7 lutego 2020

Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG PAN w dniu 11 października 2019

Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG PAN w dniu 31 maja 2019

Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 20 maja 2016

Protokół

Załącznik 1 (Protokół z Posiedzenia Zespołu ds. Edukacji Geograficznej KNG PAN Warszawa, 16 maja 2016 r.)

Załącznik 2 (Stanowisko Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie edukacji geograficznej w szkołach)

Załącznik 3 (Uchwała Sejmu w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Polskiej Geografii)

Załącznik 4 (Uchwała Komitetu Nauk Geograficznych PAN z dnia 20 maja 2016 r.)

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 1 grudnia 2014

Program | Prezentacja

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 13 czerwca 2014

Program | PrezentacjaProtokół

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 16 grudnia 2013

Prezentacja | Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 21 czerwca 2013

Program | Prezentacja | Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 23 listopada 2012

ProgramPrezentacja | Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG w dniu 13 kwietnia 2012

Program | Prezentacja | Protokół

Posiedzenie Plenarne KNG PAN w dniu 13 stycznia 2012

Protokół

Skip to content