Geographical journals and publishers

Acta Geographica Lodziensia

Acta Geographica Silesiana

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna

Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Bulletin of Geography: Physical Geography Series

Bulletin of Geography: Socio-economic Series

EUROPA XXI

Geographical Journal

Geographia Polonica

Geography and Tourism

Geotourism/Geoturystyka

Landform Analysis

Limnological Review

Miscellanea Geographica

Peregrinus Cracoviensis

Polish Journal of Soil Science

Polski Przegląd Kartograficzny

Prace Geograficzne

Prace i Studia Geograficzne

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Problemy Ekologii Krajobrazu

Przegląd Geograficzny

Quaestiones Geographicae

Roczniki Geomatyki

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Słupskie Prace Geograficzne

Soil Science Annual

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej

Turystyka i Rekreacja

Turyzm / Tourism

Skip to content