Membership

  1. Prof. Marek Barwiński – University of Lodz
  2. Prof. Paweł Churski – Uniwersytet im. Adam Mickiewicz in Poznań
  3. Prof. Mirosława Czerny – University of Warsaw
  4. Prof. Marek Degórski – Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences
  5. Prof. Radosław Dobrowolski – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
  6. Prof. Bolesław Domański – Jagiellonian University
  7. Prof. Marek Drewnik – Jagiellonian University
  8. Prof. Maciej Jędrusik – University of Warsaw
  9. Prof. Tomasz Kaczmarek – University of Adam Mickiewicz in Poznań
  10. Prof. Wioletta Kamińska Jan Kochanowski University in Kielce
  11. Prof. Tomasz Komornicki – Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences
  12. Prof. Andrzej Kostrzewski – University of Adam Mickiewicz in Poznań
  13. Prof. Kazimierz Krzemień – Jagiellonian University
  14. Prof. Małgorzata Mazurek – University of Adam Mickiewicz in Poznań
  15. Prof. Krzysztof Migała – University of Wrocław
  16. Prof. Urszula Myga-Piątek – University of Silesia in Katowice
  17. Prof. Danuta Piróg – Pedagogical University of National Education Commission in Krakow
  18. Prof. Zbigniew Podgórski – Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  19. Prof. Rajmund Przybylak – Nicolaus Copernicus University in Toruń
  20. Prof. Zofia Rączkowska – Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences
  21. Prof. Marek Sobczyński – University of Lodz
  22. Prof. Tadeusz Stryjakiewicz – University of Adam Mickiewicz in Poznań
  23. Prof. Andrzej Suliborski – University of Lodz
  24. Prof. Przemysław Śleszyński – Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences
  25. Prof. Marek Więckowski – Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences
  26. Prof. Bogdan Włodarczyk – University of Lodz
  27. Prof. Marcin Wójcik – University of Lodz
  28. Prof. Andrzej Zborowski – Jagiellonian University
  29. Prof. Wiesław Ziaja – Jagiellonian University
  30. Prof. Zbigniew Zwoliński – University of Adam Mickiewicz in Poznań
Skip to content