Ogólnopolski Dzień Geografa

Komitet Nauk Geograficznych PAN ustalił dzień 23 kwietnia na ogólnopolskie obchody Dnia Geografa, co współgra ze światowym Dniem Ziemi (22 kwietnia). Komitet obejmuje swym patronatem obchody Dnia Geografa we wszystkich ośrodkach geograficznych w kraju. Celem tych obchodów jest popularyzacja i uświadomienie społeczeństwu roli i znaczenia geografii jako nauki teoretycznej i aplikacyjnej oraz przedmiotu edukacji na wszystkich szczeblach szkolnictwa. Partnerem obchodów Dnia Geografa jest ESRI Polska.

Edycja 2015

Edycja 2015 przebiega pod hasłem Mapa – wizerunek świata. Rok 2015 jest Międzynarodowym Rokiem Mapy. Hasło Dnia Geografa ma odzwierciedlać bogactwo informacji geograficznej, ale także niedocenienia tej informacji geograficznej jako źródła danych do współczesnych opracowań i analiz na gruncie nauk geograficznych. Z drugiej strony geografia i mapy pełniły zawsze ważną funkcję ideologiczną, nie przekazywały rzeczywistego obrazu świata, ale obraz, który chciano utrwalić w ludzkiej świadomości, a więc dokładnie wizerunek. Ogólnopolskie obchody Dnia Geografa odbędą się na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Akademia Pomorska w Słupsku

Uniwersytet Jagielloński

Edycja 2014

Edycja 2014 Dnia Geografa przebiegała pod hasłem Wbrew stereotypom, co ma odzwierciedlać dyscyplinę geografia i zawód geografa jako nowoczesnych na miarę XXI wieku.

Akademia Pomorska w Słupsku

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Śląski w Sosnowcu

Uniwersytet Szczeciński– relacja na Youtube

Uniwersytet Warszawski– relacja na Youtube

Uniwersytet Wrocławski

Skip to content