Ośrodki geograficzne w Polsce

  1. Akademia Pomorska, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki, 76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 27, igeo@apsl.edu.pl;
  2. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, igipzpan@twarda.pan.pl;
  3. Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, 81-378 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, dziekanatwoig@ug.edu.pl;
  4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, 61-680 Poznań, ul. B. Krygowskiego 10, wngig@amu.edu.pl;
  5. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3a, wgig@uj.edu.pl;
  6. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii i Nauk o Środowisku, 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7, igeo@pu.kielce.pl;
  7. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Geografii, 85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 8,  geografia@ukw.edu.pl;
  8. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88, dziekan@geo.uni.lodz.pl;
  9. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 2d,  geograf@poczta.umcs.lublin.pl;
  10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 87-100 Toruń, ul. Lwowska 1, wnozigp@umk.pl;
  11. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, 30-084 Kraków; ul. Podchorążych 2, geograf@up.krakow.pl;
  12. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 16, dziekanatwnoz@usz.edu.pl
  13. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60, wnoz@us.edu.pl;
  14. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30, globus@uw.edu.pl;
  15. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 50-205 Wrocław, ul. Cybulskiego 30, dziekan.wnzks@uwr.edu.pl;
Skip to content