Geografowie-członkowie PAN

      1. Czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Adam Kotarba – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
      2. Czł. koresp. PAN prof. dr hab. Piotr Migoń – Uniwersytet Wrocławski

 

Skip to content