Prezydium

Przewodniczący:
prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania  im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa
tel.: 22 697 89 18, e-mail: m.degor@twarda.pan.pl

Zastępcy przewodniczącego:
prof. dr hab. Radosław DOBROWOLSKI, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
tel.: 81 537 68 43, e-mail: rdobro@poczta.umcs.lublin.pl

prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
tel.: 12 664 53 35, e-mail: boleslaw.domanski@uj.edu.pl

Sekretarz naukowy:
Dr hab. prof. IGiPZ PAN Przemysław ŚLESZYŃSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa
tel.: 22 697 88 24, e-mail: psleszyn@twarda.pan.pl

 

Skip to content