Skład osobowy Komitetu Nauk Geograficznych PAN na kadencję 2020-2023

 1. Prof. Marek Barwiński – Uniwersytet Łódzki
 2. Prof. Paweł Churski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. Prof. Mirosława Czerny – Uniwersytet Warszawski
 4. Prof. Marek Degórski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 5. Prof. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 6. Prof. Bolesław Domański – Uniwersytet Jagielloński
 7. Prof. Marek Drewnik – Uniwersytet Jagielloński
 8. Prof. Maciej Jędrusik – Uniwersytet Warszawski
 9. Prof. Tomasz Kaczmarek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 10. Prof. Wioletta Kamińska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 11. Prof. Tomasz Komornicki – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 12. Prof. Andrzej Kostrzewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 13. Prof. Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński
 14. Prof. Małgorzata Mazurek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 15. Prof. Krzysztof Migała – Uniwersytet Wrocławski
 16. Prof. Urszula Myga-Piątek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 17. Prof. Danuta Piróg – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 18. Prof. Zbigniew Podgórski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 19. Prof. Rajmund Przybylak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 20. Prof. Zofia Rączkowska – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 21. Prof. Marek Sobczyński – Uniwersytet Łódzki
 22. Prof. Tadeusz Stryjakiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 23. Prof. Andrzej Suliborski – Uniwersytet Łódzki
 24. Prof. Przemysław Śleszyński – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 25. Prof. Marek Więckowski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 26. Prof. Bogdan Włodarczyk – Uniwersytet Łódzki
 27. Prof. Marcin Wójcik – Uniwersytet Łódzki
 28. Prof. Andrzej Zborowski – Uniwersytet Jagielloński
 29. Prof. Wiesław Ziaja – Uniwersytet Jagielloński
 30. Prof. Zbigniew Zwoliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie Polskiej Akademii Nauk:
 1. Czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Adam Kotarba – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 2. Czł. koresp. PAN prof. dr hab. Piotr Migoń – Uniwersytet Wrocławski
3. Czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Leszek Starkel – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
4. dr hab. Arkadiusz Tomczyk, prof. UAM – członek Akademii Młodych Uczonych  PAN
Skip to content