Prof. dr hab. Marek Degórski

Wykształcenie: geografia

Zainteresowania: geografia kompleksowa, geografia gleb; geograficzne zróżnicowanie właściwości gleb, relacje pomiędzy abiotycznymi i biotycznymi elementami środowiska i krajobrazu, kształtowanie i zarządzanie środowiskiem, przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego

Skip to content