Prof. UŁ dr hab. Marek Sobczyński

wykształcenie: geografia społeczno-ekonomiczna

zainteresowania: geografia polityczna świata (problematyka granic i pograniczy, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, strefy konfliktów), geografia wyborcza, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia regionalna świata, geografia historyczna, geografia miast, geografia wojenna, stosunki międzynarodowe, historia polityczna, historia geografii

 

Skip to content