Prof. dr hab. Paweł Churski

UAM Poznań, profesor nauk społecznych. Zainteresowania naukowe: czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, przemiany polityki regionalnej w Polsce i w UE, specjalizacja regionalna, obszary problemowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, w tym z uwzględnieniem wyzwań klimatycznych, stan i zmiany zachodzące na rynku pracy.

Skip to content