Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński

IGiPZ PAN Warszawa, profesor nauk społecznych; zainteresowania: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, badania miast i regionów miejskich, procesy demograficzne, geografia transportu, geografia wyborcza, rozwój lokalny i regionalny, planowanie przestrzenne, estetyka krajobrazu, interakcje człowiek-środowisko.

Skip to content