Prof. UP dr hab. Danuta Piróg

UP Kraków; geograf społeczno-ekonomiczny, dydaktyk geografii; zainteresowania: efektywność studiów wyższych w aspekcie potrzeb rynku pracy; mechanizmy tranzycji absolwenckich; innowacje w metodach badań społecznych; optymalizacja przygotowania kandydatów na nauczycieli do edukacyjnego rynku pracy.

Skip to content