Prof. dr hab. Zofia Rączkowska

wykształcenie: geograf fizyczny

zainteresowania: geomorfologia, współczesne procesy geomorfologiczne i przemiany rzeźby gór, procesy i rzeźba peryglacjalna, środowisko przyrodnicze Tatr i Karpat Fliszowych

Skip to content