Mapa Roku 2021

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować o polskim sukcesie kartograficzno-geomorfologicznym. W dorocznym konkursie czasopisma Journal of Maps (wyd. Taylor & Francis) na Mapę Roku, laureatką za rok 2021 została wybrana mapa „Landform modifications within an intramontane urban landscape due to industrial activity Wałbrzych SW Poland”, której autorami są Kacper Jancewicz, Andrzej Traczyk i Piotr Migoń z Zakładu Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mapa została opublikowana w tomie tematycznym pod redakcją P.Brandoliniego, M. Del Monte’a, F.Facciniego, B.Cattoora, Zb.Zwolińskiego i M.Smitha pt. Geomorphological Mapping in Urban Areas, poświęconym różnym aspektom kartowania geomorfologicznego obszarów miejskich. Celem opracowania mapy było kompleksowe kartograficzne przedstawienie tych antropogenicznych form terenu na obszarze miasta Wałbrzych, których geneza wiąże się z lokalnym rozwojem przemysłu górniczego (głównie wydobycia węgla kamiennego, które miało miejsce od połowy XVIII do lat 90. XX wieku) i powiązanego z nim transportu kolejowego. Mapę zaprojektowano w skali 1:20000 i została ona w całości zredagowana w środowisku systemów informacji geograficznej z zastosowaniem oprogramowania ArcGIS.

O samym wyróżnieniu i jego uzasadnieniu można przeczytać tutaj.

Mapa wraz z komentarzem dostępna jest pod poniższym linkiem w formule open access.

Pełna notka bibliograficzna: Jancewicz K., Traczyk A., Migoń P., 2021, Landform modifications within an intramontane urban landscape due to industrial activity, Walbrzych, SW Poland. Journal of Maps, vol. 17 iss. 4 s. 194–201. https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1805805

Gratuluję zwycięzcom,
Zbigniew Zwoliński
Współredaktor tomu tematycznego Journal of Maps

Skip to content