Konferencja Regionalna MUG w Krakowie w 2014 r.

Po osiemdziesięciu latach polskie środowisko geografów miało okazję zorganizować w kraju tzw. mały kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej, czyli Konferencję Regionalną MUG. Poprzednie wydarzenie tej rangi, jaką był Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej miało miejsce w Warszawie w sierpniu 1934 r. O randze i znaczeniu tych dwu spotkań międzynarodowej społeczności geografów świadczy patronat honorowy Prezydentów RP – w roku 1934 Ignacego Mościckiego, w 2014 Bronisława Komorowskiego – a także, między innymi, znacząca liczba uczestników.

Do zorganizowania Konferencji w roku 2004 powołany został Komitet Sterujący w skład którego weszło Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz trzy Uniwersytety: Jagielloński, Warszawski i Śląski. Na Przewodniczącego Komitetu Sterującego wybrano prof. Marka Degórskiego, Przewodniczącego Narodowego Komitetu ds. Międzynarodowej Unii Geograficznej. W czasie swojej dziesięcioletniej działalności Komitet Sterujący powiększył się o kolejne trzy uczelnie: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i w ramach środków własnych prowadził prace organizacyjne.

Konferencja odbyła się w dniach 18-22 sierpnia 2014 r. Jej hasło przewodnie „Zmiany, Wyzwania, Odpowiedzialność” (Changes, Challenges, Responsibility), nawiązywało do podstawowych zagadnień badawczych współczesnej geografii. W konferencji wzięło udział blisko 1400 uczestników z 64 krajów, reprezentujących wszystkie zamieszkałe kontynenty kuli ziemskiej. Nie licząc geografów z Polski, których udział wyniósł około 25% ogółu uczestników (350 osób), najliczniejszą grupę stanowili geografowie z Niemiec (blisko 100 osób), Japonii (78), Republiki Czeskiej (60), Wielkiej Brytanii (58) i Chin (52 osoby). Wśród państw, które reprezentowane były przez ponad czterdziestu uczestników znalazły się: Rosja, Stany Zjednoczone, Francja i Węgry, zaś ponad 20 geografów przyjechało z Włoch, Indii, Hiszpanii, Izraela, Finlandii, Republiki Południowej Afryki, Holandii, Tajwanu, Szwecji i Brazylii. Pozostałe kraje reprezentowane były przez od jednego uczestnika (jak Wyspy Bahama) do blisko 20 (Szwajcaria, Kanada, Korea Południowa, Australia).

Z merytorycznego punktu widzenia, Konferencja Regionalna MUG w Krakowie dała polskim geografom możliwość pokazania społeczności międzynarodowej swoich osiągnięć badawczych i umiejętności warsztatowych, jak również zapoznania się z obecnymi trendami w badaniach światowych. Nawiązanych zostało wiele kontaktów pomiędzy badaczami, co w przyszłości może owocować wspólnymi pracami badawczymi, szczególnie w dużych międzynarodowych projektach, a w konsekwencji ciekawymi publikacjami.

Skip to content