Rok Polskiej Geografii 2018

Rok 2018 był rokiem Polskiej Geografii. Jednym z współorganizatorów obchodów tego tak ważnego dla środowiska wydarzenia był Komitet Nauk Geograficznych, a koordynacją wydarzeń zajmował się Komitet Sterujący zrzeszający przedstawicieli uczelni, Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Komitetu Nauk Geograficznych PAN, którego pracami kierował prof. Marek Degórski, Przewodniczący KNG PAN.

Do najważniejszych wydarzeń roku Polskiej Geografii  należały uroczystości w dniu 27 stycznia  związane ze 100-leciem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które powstało jeszcze przed uzyskaniem niepodległości przez nasz kraj.

W dniach 16-19 marca  w Sejmie RP, można było oglądać wystawę pt. „Geografia polska tradycja i współczesność” a w dniu 19 marca odbyła się konferencja pt. ”Udział Geografii w budowie niepodległej Polski: wczoraj-dziś-jutro”. Organizatorami spotkania było Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Komitet Nauk Geograficznych PAN. Wystawa i konferencja otrzymały honorowy patronat Marszałka Sejmu RP. W konferencji uczestniczyło  ponad 120 osób.

Komitet Nauk Geograficznych PAN był również współorganizatorem Kongresu Geografii Polskiej z okazji: 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i 100-lecia Geografii Warszawskiej, który odbył się w dniach 12-14 kwietnia na  Uniwersytecie Warszawskim.

Skip to content