Składy Komitetu w latach 1952-2024

Liczba członków Komitetu w poszczególnych kadencjach wahała się od 30 do 40 członków. Maksymalnie komitet liczył 52 członków w kadencji 1987 – 1989. W ostatnich trzech kadencjach, zgodnie z ustawą o PAN z 30 kwietnia 2010 roku Komitet liczył 30 członków powołanych przez Prezesa PAN na podstawie wyborów przeprowadzanych wśród profesorów tytularnych i uczelnianych oraz do dziesięciu specjalistów, reprezentujących centralne jednostki administracji państwowej i samorządowej oraz inne instytucje centralne zakresem merytorycznym związanych z misją Komitetu, jak GUS, Główny Geodeta Kraju, itp.

Skip to content