Prof. UJ dr hab. Andrzej Zborowski

UJ w Krakowie; wykształcenie: geograf; zainteresowania: geografia miasta: sieć osadnicza Polski, obszary metropolitalne, suburbanizacja i peryurbanizacja, rewitalizacja miast; geografia ludności: struktury ludności, migracje ludności, prognozowanie demograficzne; geografia społeczna: badania poziomu i jakości życia, społeczna geografia miasta

Skip to content