Prof. dr hab. Piotr Migoń

Uniwersytet Wrocławski; zainteresowania: geomorfologia, w szczególności geomorfologia strukturalna i ruchy masowe, ochrona i popularyzacja dziedzictwa Ziemi, środowisko przyrodnicze i krajobraz Masywu Czeskiego.

Skip to content