Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

UAM w Poznaniu; wykształcenie: geograf ekonomiczny; zainteresowania: geografia osadnictwa, geografia administracji, gospodarka przestrzenna, zarządzanie strategiczne.

Skip to content