Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

UAM w Poznaniu; wykształcenie: geograf fizyczny, geomorfolog; zainteresowania: geomorfologia fluwialna, geomorfologia miasta, sedymentologia, geoekologia, geoinformacja, georóżnorodność, regiony polarne, denudacja chemiczna i mechaniczna, strefowość morfoklimatyczna

Skip to content